Porozmawiajmy o zarobkach CFO

Przesyłam Państwu artykuł mojego autorstwa, jaki ukazał się w magazynie „Strategie. Pismo dyrektorów finansowych”, 9-10/2011

Szeroko pojęte finanse, w tym tematyka realnych do osiągnięcia wynagrodzeń to temat intrygujący dla wszystkich, nie tylko finansistów. Na jakie wynagrodzenia mogą liczyć dyrektorzy finansowi? Od czego zależą ich zarobki? Czy spowolnienie gospodarcze przekłada się na ich dochody? Na te i inne pytania dotyczące portfeli dyrektorów finansowych odpowie artykuł opierający się na badaniach rynku, wiedzy wyspecjalizowanych konsultantów  z zespołu Finance & Accountancy i realizowanych przez nich projektów rekrutacyjnych.

 Ile zarabiają dyrektorzy finansowi?

Zakres odpowiedzialności na stanowiskach dyrektorów finansowych, skala biznesu, za który odpowiadają, staż pracy, kompetencje, ilość i specyfika wyzwań, z jakimi się mierzą są bardzo  różnorodne. Nie jest więc zaskoczeniem również ogromna rozpiętość ich dochodów. Przykład? Świeżo upieczony dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie produkcyjnej zlokalizowanej w niewielkiej mazurskiej miejscowości zarabia miesięcznie 15 tysięcy brutto. Wynagrodzenie jego bardziej doświadczonego kolegi z Warszawy, zatrudnionego w globalnej korporacji z branży FMCG sięga co miesiąc gwarantowanej kwoty blisko 80 tysięcy brutto. Jak więc w praktyce wygląda rynek? Średnie miesięczne wynagrodzenie podstawowe początkującego dyrektora finansowego (zwykle wywodzącego się ze struktur controllingu) oscyluje wokół kwoty 20 tysięcy złotych brutto, dochody te rosną z czasem, proporcjonalnie do stażu pracy, ilości zdobytych doświadczeń oraz kwalifikacji profesjonalnych (takich jak ACCA i CIMA).

Od czego jeszcze zależy wysokość dochodów? Czynników jest wiele, począwszy od wielkości i skali działania firmy, branży, lokalizacji przez kwalifikacje i staż pracy CFO aż po czas i okoliczności, w których dołączał do organizacji.

Można pokusić się o uogólnienia dotyczące różnic w wysokości wynagrodzeń w zależności od kraju pochodzenia spółki: najmniej szczodre są firmy azjatyckie, francuskie i polskie, za najhojniejsze niezmiennie uważane są firmy amerykańskie. Ta zasada sprawdza się w większości przypadków. Podobnie od wielu lat firmami, w których wynagrodzenia finansistów są najwyższe są duże międzynarodowe firmy, w tym przede wszystkim organizacje o profilu produkcyjnym. Ale i od tej reguły są wyjątki: w walkę o pozyskanie najlepszych finansistów włączają się coraz częściej firmy z kapitałem polskim, gotowe słono zapłacić za doświadczenia i wiedzę zdobytą w strukturach korporacji.

Wśród najlepiej opłacanych dyrektorów finansowych prym wiodą osoby związane z branżami farmaceutyczną, FMCG, nieruchomości, medialną i nowoczesnych technologii –  tu wynagrodzenia znacząco przewyższają średnie rynkowe.

Na wysokość zarobków dyrektorów finansowych ma również wpływ lokalizacja miejsca pracy. Najwyższymi zarobkami cieszą się osoby zatrudnione w największych miastach i dużych ośrodkach przemysłowych. Pod tym względem liderami są województwa mazowieckie, śląskie i dolnośląskie, w nich nowi inwestorzy w naturalny sposób wywołujący konkurencję na rynku pracy o najlepszych finansistów podnieśli wysoko poprzeczkę wynagrodzeń. Ale ta reguła nie zawsze się sprawdza. Coraz częściej zlokalizowane w niewielkich miejscowościach oddziały międzynarodowych firm chcąc zachęcić do współpracy dyrektorów finansowych z doświadczeniem w branży lub wysokimi kompetencjami, których nie sposób znaleźć na lokalnym rynku pracy, kuszą ofertami atrakcyjnymi nie tylko pod względem skali wyzwań, ale także wymiernych korzyści finansowych rekompensujących dojazdy lub relokację.

Jak wypadamy na tle Europy?  

Jedno z badań wynagrodzeń przeprowadzonych przez Antal International w 2011 roku w związku z otworzeniem granicy niemieckiej dla Polaków pokazało, że dysproporcja w wynagrodzeniach dyrektorów finansowych w Polsce i ich kolegów w Niemczech maleje proporcjonalnie do poziomu stanowiska. Nasze obserwacje pokazują, że podobnie jest w przypadku innych krajów europejskich, co w połączeniu ze znaczącymi różnicami w kosztach życia sprawia, że migracje w celach zarobkowych tej grupy nie będą dotyczyć. Wyjątkami od tej reguły mogą być stanowiska w strukturach regionalnych korporacji czy nietypowe projekty dotyczące zarządzania finansami i jednocześnie nadzoru właścicielskiego w zlokalizowanych za granicą spółkach zależnych.

Jak rosną wynagrodzenia na poszczególnych etapach kariery?

Ścieżka kariery finansisty, której zwieńczenie stanowi funkcja dyrektora finansowego, przebiegać może w bardzo różny sposób, począwszy od stanowisk księgowych, analityków finansowych, przez audytorów zewnętrznych i konsultantów. Różna jest także dynamika awansów na poszczególnych stanowiskach, wpływają na nią zarówno elementy związane z predyspozycjami i determinacją konkretnych osób, ale także czynniki związane z polityką awansów, etapem rozwoju organizacji i koniunkturą na rynku.

Poniższy wykres obrazuje uproszczony model, który powstał w oparciu o doświadczenia konsultantów Antal International i obrazuje zarówno standardowy rozwój kariery zawodowej oraz związaną z nim dynamikę wzrostu wynagrodzeń.

Źródło: Opracowanie własne Antal International

Oczekiwania płacowe kandydatów w odniesieniu do rynku

Z perspektywy dyrektorów finansowych, jak również poszukujących ich pracodawców, niezmiernie istotnym wydaje się odniesienie ofert pracodawców do oczekiwań kandydatów. W jakim stopniu rynek zaspakaja apetyt CFO wychodzącego na rynek pracy? W naszej ocenie oczekiwania dyrektorów finansowych w większości przypadków pokrywają się z tym, co oferuje im rynek. Przy tym poziomie stanowisk, szczególnie w przypadku osób pracujących w mało rozwiniętych pod względem biznesu lokalizacjach, istotne bywają kryterium czasu i gotowość do relokacji.

Kandydaci zdeterminowani do relatywnie szybkiej zmiany pracy, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe i kompetencje, które mogą być w pełni wykorzystywane tylko na najbardziej odpowiedzialnych stanowiskach w firmach o dużej skali działania, ze względu na ograniczenia lokalnego rynku pracy często decydują się na przeprowadzkę lub zmuszeni są do elastyczności w kontekście oczekiwań finansowych.

Zmiany wynagrodzeń w ostatnich latach

Minione lata, w tym okres spowolnienia, który rozpoczął się pod koniec 2008 roku w mojej ocenie nie wywarł znaczącego wpływu na wysokość wynagrodzeń podstawowych dyrektorów finansowych. Borykające się z mniejszymi lub większymi przejściowymi problemami firmy nie podejmowały zwykle radykalnych decyzji o cięciach wynagrodzeń (czasem ewentualnie zamrażały wzrosty płac, ale dotyczyło to całej organizacji, nie tylko tych stanowisk), oczywiście w rożnej wysokości wypłacane bywały uzależnione od wyników spółki bonusy roczne. Na rynku pracy zaobserwować można było mimo to dość ciekawe zjawisko. Czasy, w których budżety na rekrutacje dyrektorów finansowych opierały się wyłącznie na oczekiwaniach kandydatów odeszły w niepamięć. W związku z tym, że na rynku pracy pojawili się dyrektorzy finansowi, którzy zmuszeni decyzjami korporacyjnymi zdecydowali się rozstać z dotychczasowymi pracodawcami, wiele procesów rekrutacyjnych kończyło się zatrudnieniem kandydata bez konieczności składania oferty z wynagrodzeniem zbliżającym się do górnej granicy planowanego budżetu.

Co oprócz podstawy?

Na całość dochodów dyrektora finansowego składają się zwykle wynagrodzenie podstawowe, premie i elementy tzw. pakietu menedżerskiego. O ile stanowiska i wyzwania dyrektorów finansowych trudno porównywać do ról dyrektorskich w strukturach sprzedaży, podobnie jak w ich przypadku, wysokość pełnego pakietu wynagrodzenia CFO nierozerwalnie powiązana jest z jego skutecznością.  Wysokość takich premii uzależniona jest zwykle od kondycji spółki i stopnia realizacji celów indywidualnych, zwykle bonusy te wypłacane są w skali roku i mieszczą się w przedziałach między 20-50% rocznego wynagrodzenia.

Standardem w przypadku tej pozycji jest opieka medyczna.  Wśród mniej typowych, ale często spotykanych benefitów są także ubezpieczenie na życie, NNW, fundusz emerytalny, opcje na akcje, wynajem domu czy mieszkania, czy budżety na szkolenia i rozwój profesjonalny.

Elementy wynagrodzenia dyrektora finansowego

  • Wynagrodzenie podstawowe
  • Bonus roczny
  • Narzędzia pracy du użytku prywatnego (samochód, telefon, laptop)
  • Ubezpieczenie na życie
  • Ubezpieczenie NNW
  • Fundusz emerytalny
  • Opcje na akcje
  • Wynajem mieszkania
  • Budżet szkoleniowy

Źródło: Opracowanie własne Antal International

Jeśli chcielibyście Państwo podzielić się swoimi przemyśleniami po lekturze artykułu lub jesteście zainteresowani szeroko pojętą współpracą w zakresie rekrutacji, zapraszam do kontaktu.

Anna Piotrowska-Banasiak
Business Unit Manager
Finance & Accountancy
Banking & Insurance

Tel: +48 22 48 35 000
Fax: +48 22 48 35 001
E-mail: Apiotrowska-Banasiak@antal.com
Antal International Sp. z o. o.
Stratos Office Centre
Ks. Skorupki Street 5
00-546 Warszawa, POLAND
Web: www.antal.pl
profil Antal International na goldenline.pl

Autorka artykułu jest konsultantem z ponad 8-letnim doświadczeniem w doradztwie personalnym. Od ponad 5 i pół roku zarządza zespołem Finance & Accountancy w firmie Antal International, realizującym projekty na stanowiska specjalistyczne, menedżerskie i dyrektorskie w szeroko pojętej branży finansowej.

 

Filed in: Biuletyny (Bulletins), Poland

Recent Posts

Bookmark and Promote!

© 2014 . All rights reserved. XHTML / CSS Valid. / Privacy Policy